Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականությունը

Անձնական տվյալների այս գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ ՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) գործում է այն բոլոր տեղեկությունների նկատմամբ, որոնք այս կայքը, որտեղ տեղադրված է այս Գաղտնիության քաղաքականության տեքստը, կարող է ստանալ Օգտատիրոջ, ինչպես նաև դրա վրա տեղադրված ցանկացած ծրագրերի և ապրանքների մասին:

1. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

1.1 Սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ տերմինները.

1.1.1. «Կայքի ադմինիստրացիա» - կայքը կառավարելու լիազորված աշխատակիցներ, որոնք հանդես են գալիս նրա անունից, որոնք կազմակերպում և (կամ) մշակում են անձնական տվյալները, ինչպես նաև որոշում են անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալների հետ կատարվող գործողությունները (գործառնությունները)։

1.1.2. «Անձնական տվյալներ»՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույնականացված կամ ճանաչելի ֆիզիկական անձին (անձնական տվյալների սուբյեկտին):

1.1.3. «Անձնական տվյալների մշակում»՝ ցանկացած գործողություն (գործառնություն) կամ գործողությունների (գործառնությունների) շարք, որոնք կատարվում են ավտոմատացման միջոցների կիրառմամբ կամ առանց անձնական տվյալների հետ նման միջոցներ օգտագործելով, ներառյալ հավաքումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, պարզաբանումը (թարմացում, փոփոխություն), դուրս հանումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածում, տրամադրում, մուտք), անձնական տվյալների ապանձնավորումը, արգելափակումը, ջնջումը, ոչնչացումը։

1.1.4. «Անձնական տվյալների գաղտնիությունը» պարտադիր պահանջ է Կայքի ադմինիստրացիայի համար՝ կանխելու դրանց դիտավորյալ տարածումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ իրավական հիմքերի:

1.1.5. «Կայքի օգտատեր (այսուհետ՝ Օգտագործող)»՝ անձ, ով մուտք ունի կայք ինտերնետի միջոցով և օգտագործում է այս կայքը իր նպատակների համար:

1.1.6. «Cookies» - տվյալների փոքր հատված, ուղարկված վեբ սերվերի կողմից և պահվող Օգտատիրոջ համակարգչում, որը վեբ հաճախորդը կամ վեբ զննարկիչը ամեն անգամ փոխանցում է վեբ սերվերին HTTP հարցումով, երբ փորձում է բացել համապատասխան կայքի էջը:

1.1.7. «IP հասցե» - IP արձանագրության միջոցով կառուցված համակարգչային ցանցում հանգույցի եզակի Ցանցային հասցե:


2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

2.1. Օգտատիրոջ կողմից կայքի օգտագործումը նշանակում է համաձայնություն սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը  և Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման պայմաններին:

2.2. Գաղտնիության քաղաքականության պայմաններին չհամաձայնելու դեպքում Օգտատերը պետք է դադարեցնի կայքի օգտագործումը ։ 

2.3. Այս գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն այս կայքին: Կայքի ադմինիստրացիան չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմի կայքերի համար, որոնց Օգտատերը կարող է անցնել սույն կայքում առկա հղումներով։

2.4. Կայքի ադմինիստրացիան չի ստուգում կայքի Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների հավաստիությունը։

3. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ


3.1. Այս Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է Կայքի ադմինիստրացիայի պարտավորությունները անձնական տվյալների դիտավորյալ չբացահայտման համար, որոնք Օգտատերը տրամադրում է Կայքի ադմինիստրացիայի տարբեր հարցումներով (օրինակ՝ կայքում գրանցվելիս, պատվեր կատարելիս, ծանուցումներին բաժանորդագրվելիս և այլն):

3.2. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության շրջանակներում մշակման համար թույլատրված անձնական տվյալները Օգտատիրոջ կողմից տրամադրվում են կայքում հատուկ ձևեր լրացնելու միջոցով և սովորաբար ներառում են հետևյալ տեղեկությունները.

3.2.1. Օգտատիրոջ ազգանունը, անունը, հայրանունը;

3.2.2. Օգտատիրոջ կոնտակտային հեռախոսահամարը;

3.2.3. էլ. փոստի հասցեն (e-mail);

3.2.4. Օգտատիրոջ բնակության վայրը և այլ տվյալներ:

3.3. Կայքի ադմինիստրացիան նաև ջանքեր է գործադրում Անձնական տվյալների պաշտպանության ուղղությամբ, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են կայքի էջեր այցելելու


ընթացքում:


IP հասցե;

տեղեկատվություն cookie-ից;
տեղեկատվություն բրաուզերի (կամ կայք մուտք գործող այլ ծրագրի) մասին.
մուտքի ժամանակը;
այցելած էջերի հասցեները;
րեֆերեր (նախորդ էջի հասցեն) և այլն:

3.3.1. Cookies-ի անջատումը կարող է հանգեցնել կայք մուտք գործելու անհնարինության։ 


3.3.2. Կայքը հավաքում է վիճակագրություն իր այցելուների IP հասցեների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունն օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրները հայտնաբերելու և լուծելու, իրականացվող գործողությունների ճշտությունը վերահսկելու համար:

3.4. Ցանկացած այլ անձնական տեղեկատվություն, որը վերը նշված չէ (գնումների պատմություն, օգտագործված Բրաուզերներ և օպերացիոն համակարգեր և այլն) ենթակա չէ դիտավորյալ հրապարակման, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5.2 և 5.3. կետերով նախատեսված դեպքերի:

4. ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

4.1. Կայքի ադմինիստրացիան կարող է օգտագործել Օգտատիրոջ անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով.

4.1.1. Պատվերի ձևակերպման և (կամ) պայմանագրի կնքման համար Օգտատիրոջ նույնականացման համար:

4.1.2. Օգտատիրոջը կայքի անհատականացված ռեսուրսների հասանելիության ապահովման համար:

4.1.3. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատման, ներառյալ ծանուցումների, կայքի օգտագործման հայցերի ուղարկման, ծառայությունների մատուցման, Օգտատիրոջ կողմից հարցումների և դիմումների մշակման վերաբերյալ:

4.1.4. Օգտատիրոջ գտնվելու վայրի որոշման՝ անվտանգությունն ապահովելու, խարդախությունը կանխելու համար:

4.1.5. Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտության և ամբողջականության հաստատման համար:

4.1.6. Ծառայությունների պատվերներ կատարելու նպատակով հաշիվ ստեղծելու համար, եթե Օգտատերը համաձայնություն է տվել հաշիվ ստեղծելու համար:
4.1.7. Ծանուցումներ կայքի Օգտատիրոջը Պատվերի վիճակի մասին:

4.1.8. Վճարումների մշակում և ստացում, հարկի կամ հարկային արտոնությունների հաստատում, վճարման վիճարկում, Օգտատիրոջ կողմից վարկային գիծ ստանալու իրավունքի որոշում:

4.1.9. Կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների առաջացման դեպքում Օգտատիրոջը արդյունավետ հաճախորդների և տեխնիկական աջակցության տրամադրում:

4.1.10. Կայքի անունից կամ կայքի գործընկերների անունից Օգտատիրոջը տրամադրել՝ իր համաձայնությամբ, գների թարմացումներ, հատուկ առաջարկներ, գնային տեղեկատվություն, տեղեկագրեր և այլ տեղեկություններ:

4.1.11. Գովազդային գործունեության իրականացում Օգտատիրոջ համաձայնությամբ:

4.1.12. Օգտատիրոջը կողմնակի կայքերի կամ այս կայքի գործընկերների ծառայությունների հասանելիության տրամադրում` նրանց առաջարկները, թարմացումները կամ ծառայությունները ստանալու համար:

5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

5.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց ժամկետի սահմանափակման, ցանկացած օրինական եղանակով, այդ թվում՝ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում՝ օգտագործելով ավտոմատացման միջոցներ կամ առանց նման միջոցների օգտագործման:

5.2. Օգտատերը համաձայնում է, որ Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց, մասնավորապես, սուրհանդակային ծառայություններին, փոստային կապի կազմակերպություններին, հեռահաղորդակցության օպերատորներին՝ բացառապես կայքում ձևակերպված Օգտատիրոջ հայտերը կատարելու նպատակով՝ հրապարակային օֆերտայի Պայմանագրի շրջանակներում։

5.3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել պետական իշխանության լիազորված մարմիններին միայն գործող օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով և կարգով:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Օգտատերը պարտավորվում է.

6.1.1. Անձնական տվյալների մասին տրամադրել կոռեկտ և ճշմարիտ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է կայքից օգտվելու համար:


6.1.2. Թարմացնել կամ լրացնել անձնական տվյալների վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվությունը տվյալ տեղեկատվության փոփոխության դեպքում:

6.1.3. Կայքում պահվող ձեր գաղտնի տվյալների հասանելիությունը պաշտպանելու համար քայլեր ձեռնարկել:

6.2. Կայքի ադմինիստրացիան պարտավորվում է.

6.2.1. Օգտագործել ստացված տեղեկատվությունը բացառապես սույն Գաղտնիության քաղաքականության 4-րդ կետում նշված նպատակների համար:

6.2.2. Չբացահայտել Օգտատիրոջ անձնական տվյալները, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5.2. և 5.3. կետերի:

6.2.3. Իրականացնել համապատասխան Օգտատիրոջ հետ կապված անձնական տվյալների արգելափակում՝ Օգտատիրոջ կամ նրա օրինական ներկայացուցչի դիմումի կամ հարցման պահից կամ անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնի կողմից ստուգման ժամանակահատվածի համար, ոչ հավաստի անձնական տվյալների կամ անօրինական գործողությունների հայտնաբերման դեպքում:

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն է կրում Օգտատիրոջ անձնական տվյալների դիտավորյալ հրապարակման համար՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5.2, 5.3. և 7.2. կետերով նախատեսված դեպքերի:

7.2. Անձնական տվյալների կորստի կամ հրապարակման դեպքում Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում, եթե այդ գաղտնի տեղեկատվությունը.

7.2.1. Դարձել է հանրային սեփականություն մինչև դրա կորուստը կամ բացահայտումը:

7.2.2. Այն ստացվել է երրորդ կողմից, մինչև Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից դրա ստանալը:

7.2.3. Այն ձեռք է բերվել երրորդ անձանց կողմից կայքի ֆայլերին չարտոնված մուտքի միջոցով:

7.2.4. Բացահայտվել է Օգտատիրոջ համաձայնությամբ:

7.3. Օգտատերը պատասխանատու է տրամադրված անձնական տվյալների օրինաչափության, կոռեկտության և ճշմարտացիության համար՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան։8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

8.1. Նախքան Կայքի Օգտատիրոջ և կայքի ադմինիստրացիայի փոխհարաբերություններից բխող վեճերի հայցով դատարան դիմելը, պարտադիր է պահանջ ներկայացնելը (վեճը կամավոր լուծելու գրավոր առաջարկ):

8.2. Պահանջ ստացողը պահանջը ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է հայցվորին պահանջի քննարկման արդյունքների մասին:

8.3. Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը կուղարկվի դատական ​​մարմնին՝ համաձայն գործող օրենսդրության:

8.4. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտատիրոջ և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է գործող օրենսդրությունը։

9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

9.1. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ մտցնել սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ՝ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

9.2. Նոր Գաղտնիության քաղաքականությունը ուժի մեջ է մտնում կայքում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության քաղաքականության նոր խմբագրությամբ: